หน้าหลัก / บริการซอฟท์แวร์สำหรับนิสิตบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประโยชน์ที่ได้รับ ( สำหรับนิสิตและบุคลากร)

มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้สิทธิ์เข้าร่วมโปรแรกรม Imagine X จำนวน 1 สิทธิ์การใช้งาน ( ต่อคน) สถาบันการศึกษาสามารถใช้งานซอฟท์แวร์ของไมโครซอฟท์ สำหรับการเรียนการสอนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใต้โปรแกรม Imagine Premium ซึ่งรองรับการใช้งานทั่วไปในด้านการศึกษาโดยโปรแกรม Imagine Premium จะให้สิทธิ์กับทั้งผู้สอน ผู้เรียน ในการสอนซอฟท์แวร์หลักและได้รับการอัพเกรดเทคโนโลยีล่าสุดของไมโครซอฟท์อย่างครบถ้วน ซึ่งจะได้รับสิทธิ์ในการใช้งานซอฟท์แวร์และแหล่งข้อมูลดังนี้

      1. MSDN Library

      2. ฐานข้อมูลความรู้ทางเทคนิค

      3. ระบบปฏิบัติการ ชุดพัฒนาซอฟท์แวร์ (SDK) และชุดพัฒนาไดรเวอร์ (SDK) ทั้งหมดของไมโครซอฟท์

      4. การสนับสนุนทางเทคนิค ทั้งในการติดตั้งและปรับระบบ รวมไปถึงการสอบถามผ่านทาง MSDN Online

      5. ซอทร์แวร์รุ่นทดสอบ อัพเดท และซอฟท์แวร์ใหม่ๆ เพื่อให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนสามารถรับทราบถึงเทคโนโลยีล่าสุดของไมโครซอฟท์ อยู่เสมอ นอกจากนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนสำหรับการทำงานจริงในอนาคต

      6. ซอฟท์แวร์ตระกูล Server ทั้งหมดของไมโครซอฟท์ สำหรับการทดสอบและใช้ประกอบการสอน ได้แก่ Windows Server, SQL Server, Exchange Server, ISA Server เป็นต้น

      7. Microsoft Visual Studio Professional

      8. Microsoft Visio Professional

      9. ซอฟท์แวร์เพื่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับ Windows CE

      10. ได้รับการอัพเดทซอฟท์แวร์อย่างต่อเนื่อง