สถิติผู้เยี่ยมชม
 คน
เริ่ม 15 กุมภาพันธ์ 2554โปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Licensing ID โปรแกรม ลิขสิทธิ์ ดาวน์โหลด  
1 Microsoft windows 7 Enterprise 32 bit Mahasarakham University 2309
2 Microsoft windows 7 Enterprise 64 bit Mahasarakham University 1655
3 Microsoft Office 2003 Mahasarakham University 214
4 Microsoft Office 2010 Thai Mahasarakham University 1527
5 Microsoft Office 2010 Eng Mahasarakham University 820
6 Visio Premium 2010 Mahasarakham University 561
7 Project Professional 2010 Mahasarakham University 173
8 Microsoft Office 2007 Thai Mahasarakham University 529
9 Microsoft Office 2007 English Mahasarakham University 114
10 Microsoft Windows Thin PC Mahasarakham University 54
11 Microsoft windows 8 32 bit Mahasarakham University 519
12 Microsoft windows 8 64 bit Mahasarakham University 552
13 Microsoft Office 2013 Professional 32 bit English Mahasarakham University 557
14 Microsoft Office 2013 Professional 64 bit English Mahasarakham University 746
15 Microsoft Office 2013 Professional 32 bit Thai Mahasarakham University 909
16 Microsoft Office 2013 Professional 64 bit Thai Mahasarakham University 942
17 Windows 8.1 Enterprise 64 bit ENG Mahasarakham University 388
18 Windows 8.1 Enterprise 32 bit ENG Mahasarakham University 462
19 Windows 10 Enterprise 2016 32 bit Mahasarakham University 470
20 Windows 10 Enterprise 2016 64 bit Mahasarakham University 1440
23 Microsoft Office for MAC 2016 Mahasarakham University 424
24 Microsoft Office 2016 Professional 32bit Thai Mahasarakham University 380
25 Microsoft Office 2016 Professional 64 bit Thai Mahasarakham University 806
26 Microsoft Office 2016 Professional 32 bit ENG Mahasarakham University 89
27 Microsoft Office 2016 Professional 64 bit ENG Mahasarakham University 296
28 Windows 10 Enterprise, V1703 (Updated Mar '17) 64 Bit Mahasarakham University 553
29 Windows 10 Enterprise, V1703 (Updated Mar '17) 32 Bit Mahasarakham University 150
30 Windows 10 Enterprise, V1709 (updated Sept '17) 32 Bit Mahasarakham University 133
 
งานบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่ตั้ง สำนักวิทยบริการ B ชั้น 3 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754352 ภายใน 2455 , 2435