สถิติผู้เยี่ยมชม
 คน
เริ่ม 15 กุมภาพันธ์ 2554โปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Licensing ID โปรแกรม ลิขสิทธิ์ ดาวน์โหลด  
1 Microsoft windows 7 Enterprise 32 bit Mahasarakham University 2628
2 Microsoft windows 7 Enterprise 64 bit Mahasarakham University 1991
3 Microsoft Office 2003 Mahasarakham University 233
4 Microsoft Office 2010 Thai Mahasarakham University 1877
5 Microsoft Office 2010 Eng Mahasarakham University 911
6 Visio Premium 2010 Mahasarakham University 686
7 Project Professional 2010 Mahasarakham University 206
8 Microsoft Office 2007 Thai Mahasarakham University 602
9 Microsoft Office 2007 English Mahasarakham University 126
10 Microsoft Windows Thin PC Mahasarakham University 66
11 Microsoft windows 8 32 bit Mahasarakham University 554
12 Microsoft windows 8 64 bit Mahasarakham University 589
13 Microsoft Office 2013 Professional 32 bit English Mahasarakham University 702
14 Microsoft Office 2013 Professional 64 bit English Mahasarakham University 961
15 Microsoft Office 2013 Professional 32 bit Thai Mahasarakham University 1167
16 Microsoft Office 2013 Professional 64 bit Thai Mahasarakham University 1369
17 Windows 8.1 Enterprise 64 bit ENG Mahasarakham University 522
18 Windows 8.1 Enterprise 32 bit ENG Mahasarakham University 510
19 Windows 10 Enterprise 2016 32 bit Mahasarakham University 540
20 Windows 10 Enterprise 2016 64 bit Mahasarakham University 1957
21 Microsoft Office for MAC 2016 Mahasarakham University 600
22 Microsoft Office 2016 Professional 32bit Thai Mahasarakham University 591
23 Microsoft Office 2016 Professional 64 bit Thai Mahasarakham University 1388
24 Microsoft Office 2016 Professional 32 bit ENG Mahasarakham University 190
25 Microsoft Office 2016 Professional 64 bit ENG Mahasarakham University 682
26 Windows 10 Enterprise, V1703 (Updated Mar '17) 64 Bit Mahasarakham University 1312
27 Windows 10 Enterprise, V1703 (Updated Mar '17) 32 Bit Mahasarakham University 235
28 Windows 10 Enterprise, V1709 (updated Sept '17) 32 Bit Mahasarakham University 350
30 Windows 10 Enterprise 2015 32 bit Mahasarakham University 81
31 Windows 10 Enterprise 2015 64 bit Mahasarakham University 264
 
งานบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่ตั้ง สำนักวิทยบริการ B ชั้น 3 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754352 ภายใน 2455 , 2435