สถิติผู้เยี่ยมชม
 คน
เริ่ม 15 กุมภาพันธ์ 2554โปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Licensing ID โปรแกรม ลิขสิทธิ์ ดาวน์โหลด  
1 Microsoft windows 7 Enterprise 32 bit Mahasarakham University 2827
2 Microsoft windows 7 Enterprise 64 bit Mahasarakham University 2213
3 Microsoft Office 2003 Mahasarakham University 240
4 Microsoft Office 2010 Thai Mahasarakham University 2019
5 Microsoft Office 2010 Eng Mahasarakham University 941
6 Visio Premium 2010 Mahasarakham University 743
7 Project Professional 2010 Mahasarakham University 227
8 Microsoft Office 2007 Thai Mahasarakham University 636
9 Microsoft Office 2007 English Mahasarakham University 135
10 Microsoft Windows Thin PC Mahasarakham University 69
11 Microsoft windows 8 32 bit Mahasarakham University 570
12 Microsoft windows 8 64 bit Mahasarakham University 622
13 Microsoft Office 2013 Professional 32 bit English Mahasarakham University 741
14 Microsoft Office 2013 Professional 64 bit English Mahasarakham University 1032
15 Microsoft Office 2013 Professional 32 bit Thai Mahasarakham University 1252
16 Microsoft Office 2013 Professional 64 bit Thai Mahasarakham University 1540
17 Windows 8.1 Enterprise 64 bit ENG Mahasarakham University 603
18 Windows 8.1 Enterprise 32 bit ENG Mahasarakham University 524
19 Windows 10 Enterprise 2016 32 bit Mahasarakham University 554
20 Windows 10 Enterprise 2016 64 bit Mahasarakham University 2217
21 Microsoft Office for MAC 2016 Mahasarakham University 692
22 Microsoft Office 2016 Professional 32bit Thai Mahasarakham University 670
23 Microsoft Office 2016 Professional 64 bit Thai Mahasarakham University 1797
24 Microsoft Office 2016 Professional 32 bit ENG Mahasarakham University 227
25 Microsoft Office 2016 Professional 64 bit ENG Mahasarakham University 917
26 Windows 10 Enterprise, V1703 (Updated Mar '17) 64 Bit Mahasarakham University 1753
27 Windows 10 Enterprise, V1703 (Updated Mar '17) 32 Bit Mahasarakham University 274
28 Windows 10 Enterprise, V1709 (updated Sept '17) 32 Bit Mahasarakham University 464
30 Windows 10 Enterprise 2015 32 bit Mahasarakham University 177
31 Windows 10 Enterprise 2015 64 bit Mahasarakham University 481
 
งานบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่ตั้ง สำนักวิทยบริการ B ชั้น 3 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754352 ภายใน 2455 , 2435