สถิติผู้เยี่ยมชม
 คน
เริ่ม 15 กุมภาพันธ์ 2554โปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Licensing ID โปรแกรม ลิขสิทธิ์ ดาวน์โหลด  
1 Microsoft windows 7 Enterprise 32 bit Mahasarakham University 2081
2 Microsoft windows 7 Enterprise 64 bit Mahasarakham University 1487
3 Microsoft Office 2003 Mahasarakham University 213
4 Microsoft Office 2010 Thai Mahasarakham University 1397
5 Microsoft Office 2010 Eng Mahasarakham University 786
6 Visio Premium 2010 Mahasarakham University 514
7 Project Professional 2010 Mahasarakham University 162
8 Microsoft Office 2007 Thai Mahasarakham University 485
9 Microsoft Office 2007 English Mahasarakham University 105
10 Microsoft Windows Thin PC Mahasarakham University 47
11 Microsoft windows 8 32 bit Mahasarakham University 507
12 Microsoft windows 8 64 bit Mahasarakham University 513
13 Microsoft Office 2013 Professional 32 bit English Mahasarakham University 524
14 Microsoft Office 2013 Professional 64 bit English Mahasarakham University 691
15 Microsoft Office 2013 Professional 32 bit Thai Mahasarakham University 783
16 Microsoft Office 2013 Professional 64 bit Thai Mahasarakham University 837
17 Windows 8.1 Enterprise 64 bit ENG Mahasarakham University 330
18 Windows 8.1 Enterprise 32 bit ENG Mahasarakham University 433
19 Windows 10 Enterprise 2016 32 bit Mahasarakham University 434
20 Windows 10 Enterprise 2016 64 bit Mahasarakham University 1216
21 Windows 10 Enterprise 2015 32 bit Mahasarakham University 504
22 Windows 10 Enterprise 2015 64 bit Mahasarakham University 1194
23 Microsoft Office for MAC 2016 Mahasarakham University 354
24 Microsoft Office 2016 Professional 32bit Thai Mahasarakham University 309
25 Microsoft Office 2016 Professional 64 bit Thai Mahasarakham University 571
26 Microsoft Office 2016 Professional 32 bit ENG Mahasarakham University 39
27 Microsoft Office 2016 Professional 64 bit ENG Mahasarakham University 126
28 Windows 10 Enterprise, V1703 (Updated Mar '17) 64 Bit Mahasarakham University 292
29 Windows 10 Enterprise, V1703 (Updated Mar '17) 32 Bit Mahasarakham University 87
 
งานบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่ตั้ง สำนักวิทยบริการ B ชั้น 3 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754352 ภายใน 2455 , 2435