สถิติผู้เยี่ยมชม
 คน
เริ่ม 15 กุมภาพันธ์ 2554โปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Licensing ID โปรแกรม ลิขสิทธิ์ ดาวน์โหลด  
1 Microsoft windows 7 Enterprise 32 bit Mahasarakham University 2442
2 Microsoft windows 7 Enterprise 64 bit Mahasarakham University 1768
3 Microsoft Office 2003 Mahasarakham University 222
4 Microsoft Office 2010 Thai Mahasarakham University 1693
5 Microsoft Office 2010 Eng Mahasarakham University 847
6 Visio Premium 2010 Mahasarakham University 586
7 Project Professional 2010 Mahasarakham University 189
8 Microsoft Office 2007 Thai Mahasarakham University 558
9 Microsoft Office 2007 English Mahasarakham University 117
10 Microsoft Windows Thin PC Mahasarakham University 57
11 Microsoft windows 8 32 bit Mahasarakham University 528
12 Microsoft windows 8 64 bit Mahasarakham University 569
13 Microsoft Office 2013 Professional 32 bit English Mahasarakham University 604
14 Microsoft Office 2013 Professional 64 bit English Mahasarakham University 800
15 Microsoft Office 2013 Professional 32 bit Thai Mahasarakham University 1010
16 Microsoft Office 2013 Professional 64 bit Thai Mahasarakham University 1070
17 Windows 8.1 Enterprise 64 bit ENG Mahasarakham University 426
18 Windows 8.1 Enterprise 32 bit ENG Mahasarakham University 474
19 Windows 10 Enterprise 2016 32 bit Mahasarakham University 485
20 Windows 10 Enterprise 2016 64 bit Mahasarakham University 1646
21 Microsoft Office for MAC 2016 Mahasarakham University 448
22 Microsoft Office 2016 Professional 32bit Thai Mahasarakham University 459
23 Microsoft Office 2016 Professional 64 bit Thai Mahasarakham University 965
24 Microsoft Office 2016 Professional 32 bit ENG Mahasarakham University 108
25 Microsoft Office 2016 Professional 64 bit ENG Mahasarakham University 410
26 Windows 10 Enterprise, V1703 (Updated Mar '17) 64 Bit Mahasarakham University 784
27 Windows 10 Enterprise, V1703 (Updated Mar '17) 32 Bit Mahasarakham University 199
28 Windows 10 Enterprise, V1709 (updated Sept '17) 32 Bit Mahasarakham University 218
30 Windows 10 Enterprise 2015 32 bit Mahasarakham University 8
31 Windows 10 Enterprise 2015 64 bit Mahasarakham University 25
 
งานบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่ตั้ง สำนักวิทยบริการ B ชั้น 3 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754352 ภายใน 2455 , 2435