ชื่อเข้าใช้  
รหัสผ่าน  
 
     
   
     
 
*หมายเหตุ : ชื่อเข้าใช้และรหัสผ่านเข้าใช้งานระบบ ใช้กับระบบ Mis Web (ตรวจสอบสลิปเงินเดือน)
สำหรับท่านที่ยังไม่มีชื่อเข้าใช้งาน สามารถติดต่อขอรับได้ที่ งานบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ โทรภายใน 2455
 
งานบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่ตั้ง สำนักวิทยบริการ B ชั้น 3 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754352 ภายใน 2455 , 2435