หน้าหลัก / บริการซอฟท์แวร์สำหรับติดตั้งในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยสำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดหาซอฟท์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ของไมโครซอฟท์ในรูปแบบ Campus Agreement ทำให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีสิทธิใช้งานโปรแกรมของบริษัทไมโครซอฟท์ สำหรับติดตั้งภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับการจัดการเรียนการสอน และการบริการ ดังนี้

ซอฟท์แวร์ที่ให้บริการ

โปรแกรมระบบปฏิบัติการ

 
1. Windows 7 Professional 8. Windows Server 2012 R2 Standard
2. Windows 8 Professional 9. Windows Server 2012 Essentials
3. Windows 8.1 Professional 10. Windows Server 2012 R2 Essentials
4. Windows 10 Professional 11. Windows Server 2016 Datacenter
5. Windows 10 Education 12. Windows Server 2016 Standard
6. Windows Server 2012 Standard 13. Windows Server 2016 Essentials
7. Windows Server 2012 R2 Datacenter  

โปรแกรมอื่นๆ

 
1. OneNote 2010 6. Visio Professional 2013
2. Project Professional 2013 7. Visio Professional 2016
3. Project Professional 2010 8. Visual Basic 6.0 Enterprise
4. Project Professional 2016 9. Visual Studio 2010 Professional
5. Visio Professional 2010 10. Visual Studio Professional 2013

วิธีการติดต่อขอใช้งาน

      เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องคอมพิวเตอร์ ประจำคณะ ติอต่อขอรับ License Key ด้วยตนเองที่ งานบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

      สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

      อาคารวิทยบริการบี ชั้น 3 ห้อง B311