หน้าหลัก / บริการซอฟท์แวร์สำหรับนิสิตบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ MSU Office 365

มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้บริการ Microsoft Office 365 เพื่อให้บริการ การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน สำหรับบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับใช้งานระบบเอกสาร และบริการอื่นๆ ของไมโครซอฟท์

เงื่อนไขการเข้าใช้งาน

      1. ให้สิทธิ์เฉพาะบุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

      2. บัญชีเข้าใช้งานสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย

               ** Username : ชื่อผู้ใช้งานระบบตรวจสอบสลิปเงินเดือน@o365.msu.ac.th ( เช่น vittaya@o365.msu.ac.th)

               ** Password : Pw@หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

      3. บัญชีเข้าใช้งานสำหรับนิสิต

               ** Username : รหัสประจำตัวนิสิต@o365.msu.ac.th ( เช่น 580000001@o365.msu.ac.th)

               ** Password : Pw@หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

      4. บุคลากรและนิสิตที่ยังไม่มีบัญชีเข้าใช้งาน ติดต่อขอบัญชีใช้งานได้ที่ งานบริการเทคโนโลีและสารสนเทศ ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง One Stop Service

 

หากท่านพร้อมแล้ว กรุณาคลิกเข้าสู่ระบบ